Btn mobile menu gray

Waterdruk proefje

 Met water en een fles kun je heel simpel het principe van waterdruk zichtbaar maken!

Benodigdheden

  • Lege plastic fles
  • Punaise, passer of prikpen om gaatjes mee te maken

Gaatjes maken

Haal het etiket van de fles, zodat je straks goed het waterniveau kan zien. Prik nu met bijvoorbeeld een punaise vier gaatjes recht boven elkaar in het vlakke gedeelte van de fles. Zorg dat de onderlinge afstand ongeveer gelijk is, hiervoor kun je het best van tevoren met een lineaal en stift de juiste plekken aftekenen. Giet nu water in de fles en je ziet waterstroompjes zoals in de foto hieronder.

Hoe hoger het gaatje, hoe zwakker de straal.

Werking

Je kunt zien dat de hoe hoger een gaatje, hoe sneller de waterstraal naar beneden afbuigt. Dit betekent dat het water minder snel uit de bovenste gaatjes stroomt dan uit de onderste. Boven het onderste gaatje bevindt zich een grotere hoeveelheid water dan boven het bovenste gaatje. Door zwaartekracht oefent de grotere hoeveelheid water meer druk uit, waardoor het water aan de onderkant sneller uit de fles stroomt. Zwaartekracht bepaalt ook de baan van de waterstralen: dit is een ‘kogelbaan’, de baan die een projectiel volgt na afschieten.