Btn mobile menu gray

Werkstuk: kristallen

Kristallen zijn bijzondere en voor sommige mensen mysterieuze objecten. Op internet is veel informatie te vinden over wat het precies zijn, hoe kristallen ontstaan en hoe ze worden gebruikt in technologie. Dit maakt ze een dankbaar onderwerp voor een werkstuk.

Mogelijke onderzoeksvragen

 

Je zou een van de volgende onderzoeksvragen kunnen gebruiken als basis voor je werkstuk:

  • Hoe ontstaan kristallen?
  • Hoe werden kristallen vroeger gebruikt en hoe gebruiken we ze nu?
  • Welke verschillende soorten kristallen bestaan er?
  • Hebben kristallen bovennatuurlijke eigenschappen?

Informatie op sciencespace.nl

Op sciencespace zijn de volgende artikelen te vinden over kristallen:

Informatie op andere sites

Ook op andere sites is veel te vinden over kristallen! Probeer deze links maar eens.

Beperk jezelf niet tot het internet. In de bibliotheek van je school is vaak ook ontzettend veel te vinden.

  • Geologische vereniging: De site van de Nederlandse Geologische Vereniging
  • Naturalis: De site van het Nationaal Natuurhistorisch Museum
  • Artis: Aan de dierentuin Artis is ook het Geologisch Museum verbonden.