Btn mobile menu gray

Pi bepalen met de computer

Geen getal waar zoveel over geschreven is als het getal pi. Er zijn veel manieren om de waarde van pi te bepalen. In dit artikel bespreken we de manier die ook wel omschreven wordt als de Monte Carlo-methode.

Bekijk op bovenstaande video hoe pi bepaald wordt door een modelprogramma. Linksonder in beeld zie je een waarde van pi die telkens verandert maar wel steeds schommelt in de buurt van de 3,14.

Heb je een idee hoe dit model werkt en hoe je hiermee pi kunt bepalen? Denk er eens over na en lees dan verder.

Het is wel leuk om alles door de computer te laten berekenen maar je kunt het ook zonder computer als je een setje dartpijltjes hebt. Lees daar meer over in het artikel pi bepalen met dartpijltjes

Oppervlakte en kansen

In het model worden random een x en een y gegenereerd. Het punt dat daarmee overeenkomt wordt als blauwe stip weergegeven. Het model is zo ingesteld dat de x en y allebei tussen de -1 en de +1 liggen. Als je dus heel vaak de stip tekent, ontstaat een vierkant. Dit vierkant loopt zowel voor de x-as als de y-as van -1 tot 1 en heeft dus een ribbe van 2. Het oppervlakte is daarmee precies 4. 

 Behalve de x en de y, genereert het model ook een waarde g. Deze g hoort bij de berekende x en is zo gekozen dat de afstand van het punt (x,g) tot de oorsprong precies 1 is. Alle punten (x,g) samen vormen daarmee een cirkel met een straal van 1. De punten (x,g) worden rood weergegeven. Het oppervlakte van de rode cirkel is uiteraard pi-r-kwadraat en omdat r = 1, is het oppervlakte van de rode cirkel precies pi.

Vervolgens wordt in het model gekeken of y kleiner is dan g. Met andere woorden: of de blauwe stip (x,y) binnen de cirkel valt of juist daarbuiten (de g geeft de grens van de cirkel aan). De kans dat dit het geval is, is gelijk aan de oppervlakte van de cirkel gedeeld door de oppervlakte van het vierkant, oftewel

Dit betekent dat je het aantal keren dat y kleiner is dan g, kunt delen door het totaal aantal keren dat deze y en g berekend zijn. Als je dat getal vermenigvuldigt met 4, zou je pi moeten krijgen. Oftewel:

Dit is precies wat het model doet, na elk rondje wordt een nieuwe waarde voor pi berekend. In het begin gaat dat nog alle kanten op maar na een flink aantal keren doorrekenen, komt het model heel dicht in de buurt van de 3,14.

Model stap voor stap bekeken

Je ziet hieronder het hele model weergegeven, per stap wordt aangegeven wat er in die stap gebeurt.