Btn mobile menu gray

Vallende petfles

Een vallend voorwerp ondervindt altijd weerstand van de lucht. Die weerstand zal afhangen van het oppervlak waarmee het voorwerp de lucht moet verplaatsen. Zo zal de weerstand van een vallende petfles met de hals omlaag kleiner zijn dan wanneer de fles horizontaal valt.

 Is dit effect met een eenvoudige proef te meten? Met andere woorden is de valtijd met de hals omlaag inderdaad kleiner dan de valtijd in horizontale stand?  Vraag is dan of je de echte valtijd nauwkeurig genoeg kunt meten om een verschil te ontdekken? Deze vraag kun je na deze proef beantwoorden. Als je nog niet goed weet hoe je nauwkeurigheid in een meting moet bepalen lees dan eerst Het berekenen van onzekerheden bij herhaling van metingen

 

 

Nodig:

  • Lege petfles
  • Stopwatch

  

Proef:

  • Hou de fles met de hals omlaag
  • Meet met deze beginstand de valtijd van de fles (bijvoorbeeld van het tafelblad tot de grond)
  • Herhaal de proef een aantal keren, bijvoorbeeld 20x
  • Hou de fles horizontaal
  • Meet ook nu, met deze beginstand, de valtijd van de fles (let erop dat de valhoogte niet verandert)
  • Herhaal ook nu de proef net zo vaak als de eerste keer
  • Bereken voor beide proeven de gemiddelde valtijd en de onzekerheid daarin zoals is uitgelegd in Het meten van onzekerheden bij herhaling van metingen
  • Trek je conclusie over het verschil in valtijd. Is die er?