Btn mobile menu gray

Maatvoering bij jongens en meisjes

Deze proef gaat over het verschil in maatvoering bij jongens en meisjes. Zo zijn jongens over het algemeen langer dan meisjes. Misschien is dat ook wel zo met spanwijdte. Maar hoe zit het met de verhouding tussen spanwijdte en lichaamslengte? Is die bij jongens gemiddeld anders dan bij meisjes?

Laten we ons beperken tot alle jongens en meisjes in Nederland van jouw leeftijd. In deze proef ga je uitzoeken of er een verschil is in die verhouding. Natuurlijk kun je niet alle leeftijdsgenoten uit Nederland opmeten en moet je je beperken tot een kleine groep. Dat beïnvloedt natuurlijk wel de zekerheid waarmee je kunt zeggen of er verschil in verhouding is.

Hoe groter de groep des zekerder kun je zijn van je meetresultaat. Maar hoe bepaal je die (on)zekerheid? Als je dat nog niet goed weet lees dan eerst Het berekenen van onzekerheden bij herhaling van metingen

 

Nodig:

  • rolmaat
  • groep jongens
  • groep meisjes

 

 

Proef:

  • Meet van elke jongen en elk meisje de lichaamslengte en de spanwijdte
  • Bereken van elk persoon de verhouding 
  • Bereken van deze verhouding het gemiddelde bij de jongens en bij de meisjes
  • Bereken in elk gemiddelde de onzekerheid zoals dat is uitgelegd in Het berekenen van onzekerheden bij herhaling van metingen .

 

 

  • Trek je conclusie over het verschil in de verhouding tussen spanwijdte en lengte. Is die er?