Btn mobile menu gray

Grootheden en eenheden

In het dagelijks leven gebruiken we allemaal grootheden en eenheden. Wat houden die termen precies in?

De lengte van het lokaal is 10 meter, de temperatuur buiten is 25 graden en de inhoud van een huis is 400 kubieke meter. Dit zijn allemaal voorbeelden van grootheden en eenheden. Een grootheid is iets wat je kunt meten. Bijvoorbeeld de lengte, de temperatuur of de inhoud. Als je een grootheid meet, moet je opgeven waarin je die meet. Dat noem je de eenheid. Een eenheid is bijvoorbeeld meter, graden of kubieke meter. Hieronder zie je een tabel met een aantal grootheden en de bijbehorende eenheden.

 

Grootheid Eenheid
Lengte Meters (m)
Oppervlakte Vierkante meters (m2)
Inhoud Kubieke meters (m3)
Tijd Seconden (s)
Temperatuur Graden Celsius (oC)
Gewicht Kilogram (kg)
Snelheid Meters per seconde (m/s)
Elektrische spanning Volt (V)

Lengte, oppervlakte, inhoud en tijd

We hebben net gezien dat lengte een grootheid is die je kunt meten in meters. Als de lengte heel groot is (bv 10.000.000 meter) of juist heel klein (0,000001 meter), dan is het handig om het iets anders op te schrijven. Je weet waarschijnlijk wel dat 1000 meter een kilometer is en 0,01 meter een centimeter, maar er zijn nog meer lengte-eenheden. Die zie je hieronder. Bij iedere stap naar rechts vermenigvuldig je met tien, bij elke stap naar links deel je door tien. 2 hm is dus (2 x 10) = 20 dam en (20 x 10) = 200 m.

 

De lengte

 

Hetzelfde geldt voor de oppervlakte en de inhoud, alleen zijn de stappen daar groter. De stappen daarvan zie je hieronder. Bij de oppervlakte vermenigvuldig je met honderd, bij de inhoud met duizend.

 

De oppervlakte

 

De inhoud

 

Tijd is een geval apart, daarvan zijn de stappen niet maal tien. In één minuut zitten 60 seconden, in een uur zitten 60 minuten en in een dag zit 24 uur. Een maand is meestal 30 of 31 dagen en een jaar is 12 maanden. 

Websites

Er zijn een paar websites die je helpen met het omzetten van eenheden:

http://onlineconversie.nl

www.eenheden-omrekenen.info