Btn mobile menu gray

Een eenvoudige rekenregel voor alle veelhoeken

Soms word je verrast door de eenvoud die schuilgaat achter iets wat voor je gevoel heel ingewikkeld is. Dat overkwam mij ook toen ik een stukje las over veelhoeken. Daarin stond de formule:

som van de hoeken = n x 180o - 360o

Hierin is n het aantal hoeken in een veelhoek (een zogenoemde n-hoek).
Het verraste me dat deze eenvoudige formule geldt voor elke veelhoek, hoe ingewikkeld van vorm ook. In woorden uitgedrukt zegt de formule namelijk het volgende:

  • In een 3-hoek is de som van de hoeken altijd 180o  
  • Maak je een veelhoek met meer dan 3 hoeken dan is de som van de hoeken door elke extra hoek 180groter geworden

Toen ik me realiseerde dat deze rekenregel blijft gelden hoe groot of ingewikkeld je de veelhoek ook maakt, wilde ik begrijpen hoe dat kan. Dus ik ging op zoek naar een gemakkelijke uitleg. Wat ik vond kun je lezen in dit artikel.

De eerste uitleg gaat over de formule, de tweede over de rekenregel.
Klik op de kaders om de uitleg (of een deel ervan) zichtbaar te maken.

De formule

Een uitleg met rondlopen, hoeken meten en ... formule maken.

De rekenregel

1. Eerst: de som van de hoeken in een 3-hoek is 180o.

2. Dan: een veelhoek maken uit een 3-hoek door toevoeging van extra hoeken.

3. Ten slotte: de toevoeging van een extra hoek maakt de som van de hoeken altijd 180o 
   groter.