Btn mobile menu gray

Planeten in ons zonnestelsel

Vroeger, toen academici de lucht bestudeerden zagen ze dat er vijf ‘sterren’ waren die bewogen ten opzichte van de rest. Deze ‘sterren’ noemde ze ‘planeten’ naar het Griekse woord voor dwaler. En ze hielden de bewegingen goed bij in hun bestanden. Hierdoor waren astronomen later in staat om te verklaren waarom de planeten zo bewogen: alle planeten (inclusief de aarde) bewegen in een cirkelbeweging om de zon heen.Later, aan de hand met behulp van telescopen hebben we het bestaan van nog drie planeten ontdekt. Waardoor we in totaal op negen planeten uitkomen: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

De planeten worden in twee groepen verdeeld. Planeten zoals de Aarde worden de ‘aardse’ planeten genoemd. Deze zijn klein, voornamelijk van steen en hebben een vast oppervlak. Behalve de aardse planeten zijn er ook de zogenaamde joviaanse planeten.

De negen planeten van ons zonnestelsel (bron: )

Aardse planeten

De aardse planeten bevinden zich allemaal in het midden van ons zonnestelsel. Het zijn Mercurius, Venus, Aarde en Mars zijn aardse planeten.Mercurius staat het dichtst bij de zon en heeft geen atmosfeer.Daarna komt Venus, deze planeet is ongeveer even groot als de aarde en heeft een atmosfeer die vooral uit CO2 bestaat. De lucht is hier ook 90 keer zo dik als de lucht op aarde. Door de grote hoeveelheid broeikasgassen op deze planeet is de temperatuur daar gemiddeld 426 0C. Dus als je ooit ongelukkig genoeg bent om op Venus te landen, dan stik je, verbrand je en wordt word je samengeperst allemaal op hetzelfde moment!Na Venus komt de Aarde, hier wonen wij zelf. En de vierde planeet is Mars. Mars heeft ook voornamelijk CO2 in de atmosfeer maar de lucht is daar niet zo dik (de dikte van de lucht is ongeveer een honderdste van de dichtheid van de aardse lucht). Hierdoor is het op Mars een stuk kouder, de temperatuur gaat van -140 0C in de winter tot 21 0C in de zomer. Mars heeft ijs op de Noord- en Zuidpool en sporen van opgedroogde rivieren waardoor geleerden denken dat heel vroeger Mars een dichtere atmosfeer zou kunnen hebben gehad met water op de oppervlakte.

De vier aardse planeten: Mercurius, Venus, Aarde en Mars (bron: wikipedia)

Joviaanse planeten

De andere planeten zijn Joviaanse planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus hebben allemaal geen vaste oppervlakte. Ze bestaan uit grote hoeveelheden gassen en worden ook wel gasreuzen genoemd (de Aarde past 11 keer om Jupiter heen). Als we naar deze planeten kijken zien we alleen een dik wolkendek dat beweegt in ingewikkelde windpatronen en stormen. Behalve Uranus, waar we alleen maar een vlekkeloze wolkendeken zien. Waarschijnlijk omdat de kern van Uranus veel kouder is dan de andere Joviaanse planeten. Hoe dieper je in deze planeten kijkt hoe dikker en dikker de gassen worden, tot ze uiteindelijk vloeibaar zijn en in het midden van deze planeten, een stenen kern ter grootte van de aarde.In tegenstelling tot de aardse planeten worden de Joviaanse planeten omringt door grote hoeveelheden ijzige deeltjes. Het mooiste zie je dit Dit is het mooist te zien bij Saturnus, waar de miljarden kleine deeltjes een aantal ringen om de evenaar van de planeet hebben gevormd. Bij de andere planeten zie je de ringen minder goed omdat ze dunner zijn en dus minder goed te zien.De Joviaanse planeten hebben meerdere manen, een aantal daarvan (zoals Jupiters manen Ganymede en Callisto en Saturnus’ Titan) zijn net zo groot dan wel niet groter dan de planeet Mercurius! Een aantal van die manen, bijvoorbeeld Ganymede en Callisto bij Jupiter en Titan bij Saturnus zijn net zo groot of groter dan de planeet Mercurius!

Pluto

De kleine Pluto valt buiten zowel de aardse en de joviaanse indeling. Net als de aardse planeten is Pluto hij is klein, maar 2/3 van de maan. net als de aardse planeten In tegenstelling tot de aardse planeten maar hij bestaat Pluto uit steen en ijs waardoor de dichtheid heel klein is net als bij de Joviaanse planeten. Maar het is geen gas reus, maar ook al zit hij wel in het buitenste deel van het zonnestelsel.

Het buitenbeentje in ons zonnestelsel, de dwergplaneet Pluto (bron: )