Btn mobile menu gray

Nederlander Ben Feringa krijgt Nobelprijs voor Scheikunde

In oktober 2016 werd bekendgemaakt dat de Nederlandse wetenschapper Ben Feringa de belangrijkste wetenschappelijke prijs krijgt toegekend. Hij ontvangt de prijs samen met Jean-Pierre Sauvage en Sir Fraser Stoddart voor hun onderzoek naar moleculaire machines.

Genoeg reden natuurlijk voor een feestje op de Rijksuniversiteit Groningen waar Feringa werkzaam is! In bovenstaand filmpje zie je hoe Feringa onder toeziend oog van zijn studenten toegsproken en gefeliciteerd wordt door het College van Bestuur, decaan Jasper Knoester en de burgemeester van Groningen Peter den Oudsten.

Nano-auto

Feringa heeft onderzoek gedaan naar en bijgedragen aan de ontwikkeling van een zogenaamde moleculaire machine. Een molecuul dat in staat is tot bewegen. Soms wordt dit wel vergeleken met een heel kleine auto, een auto op nanoschaal. In bovenstaande animatie zie je een dergelijk molecuul in actie.

Op termijn kan deze ontdekking bijvoorbeeld gebruikt worden voor het toedienen van medicijnen. Stel je daarbij voor dat de nano-auto dit medicijn meeneemt en dan aflevert in je lichaam precies op de plek waar het nodig is. Daarmee kan de dosis die gebruikt wordt vele malen kleiner worden en zullen ook de bijwerkingen veel kleiner zijn.

 Meer weten?