Btn mobile menu gray

Bootje met steen

Een aquarium is ruim gevuld met water. In dit aquarium drijft een bootje waarin een grote zware steen zit, zie de figuur. Wat gebeurt er met het waterpeil van het aquarium als de steen uit het bootje wordt verwijderd?

  

A. Het waterpeil in het aquarium wordt lager.

B. Het waterpeil in het aquarium blijft gelijk.

C. Het waterpeil in het aquarium wordt hoger.

Weet jij het antwoord? En weet je zeker dat je het dan goed hebt? Dit vraagstuk is een van de 30 vragen die tijdens de tweede ronde van de Natuurkunde Olympiade Junior werden gesteld. Voor de meeste deelnemers was dit vraagstuk goed te doen.

Als onderdeel van de NOJ maken de deelnemers een filmpje met uitleg van een bepaald vraagstuk. Hieronder zie je de 3 filmpjes die bij dit vraagstuk horen. Zo kun je zien of je het antwoord goed hebt.

Archimedes

In dit filmpje wordt een beroemde Griekse wetenschapper nagetekend en wordt zijn wet gebruikt om dit vraagstuk op te lossen.

Stop-motion-uitleg

In het tweede filmpje krijg je een duidelijke en speelse uitleg met behulp van stop-motion-animatie met legopoppetjes.

Stop-motion en proef

In dit filmpje zie je een combinatie van een animatie en de uitvoering van de proef.

Natuurkunde Olympiade Junior

Dit vraagstuk is afkomstig uit de collectie van de Natuurkunde Olympiade Junior (NOJ), een wedstrijd voor leerlingen uit de onderbouw van havo en vwo. De NOJ bestaat elk jaar uit drie rondes. De eerste ronde bestaat uit opgaven die online gemaakt kunnen worden, deze eerste ronde vindt eind maart plaats. Van de deelnemers aan de eerste ronde gaan de beste 120 door naar de tweede ronde. Deze tweede ronde bevat naast een meerkeuzetoets ook een practicum.Voor de finale maken de deelnemers een filmpje over een opgave uit de eerste of tweede ronde. Verder is er in de finale een open toets en een meerkeuzetoets met het accent op het thema van dat jaar.

De vragen van het meest recente jaar kun je maken op de website van de NOJ