Btn mobile menu gray

Bouwstenen van het leven

Wat zijn de bouwstenen waar al het leven uit is opgebouwd?

Grootte van de moleculen

Er komen op aarde heel veel verschillende moleculen voor. Bijvoorbeeld water, stikstof en een aantal andere gassen. Ook zijn er een heleboel moleculen die in de aardkost zitten, die noemen we mineralen. De meeste van deze stoffen zijn erg klein. De moleculen zijn vaak niet groter dan 0,2 nanometer. Organische moleculen zijn vaak groter dan moleculen uit de levenloze natuur. Deze moleculen kunnen wel enkele nanometers 'groot' zijn.

Organische stoffen

Organismen (planten, dieren, bacteriën en schimmels) bestaan voor een groot deel uit watermoleculen. Een mens bestaat zelfs voor meer dan de helft uit water. Verder bestaan organismen voornamelijk uit organische stoffen. Organische stoffen zijn bijvoorbeeld eiwitten, koolhydraten, vetten en DNA.

Voedsel

Eiwitten, koolhydraten en vetten zitten ook in je eten. Dat is maar goed ook. In deze organische stoffen zit namelijk een heleboel energie opgeslagen. Die energie gebruikt je lichaam om in leven te blijven. Daarnaast worden de stoffen in je voedsel ook gebruikt als bouwstof. Zo ben je dus in staat om te groeien. Alle dieren, bacteriën en schimmels moeten organische stoffen eten om in leven te blijven. Planten kunnen zelf organische stoffen maken.

Eiwitten

Met name eiwitten zijn belangrijk voor levende organismen. Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen (je haren en je nagels bestaan voor een groot deel uit eiwit). Daarnaast vervullen ze allerlei verschillende functies in het lichaam. Ze zorgen ervoor dat je groeit en dat je volwassen wordt. Ze beschermen je lichaam tegen ziekteverwekkers. En ze regelen allerlei belangrijke processen in alle 10.000.000.000 cellen van je lichaam.

Een computermodel van een eiwitmolecuul.Bron: Wikipedia.