Btn mobile menu gray

Wat zeg je?

Vanaf heel prille leeftijd leren wij mensen om te spreken. Dat begint voor de meesten van ons met de woordjes 'papa' en 'mama' . In dit artikel kijken we of we die twee woorden ook op basis van hun beeld kunnen herkennen.

Van woordjes kun je, zoals bij elk geluid, een opname maken. Met verschillende programma's kun je dit geluid grafisch weergeven. Je ziet dan een spoor, op zo'n spoor kun je zien waar het geluid sterk en minder sterk is. Omdat geluid ene trilling is, verandert namelijk de sterkte van het geluid voortdurend. Door het varieren in sterkte onbtstaan klanken die we kunnen herkennen. Hoewel het per spreker verschilt, zijn bepaalde woorden daarmee voor ons als mens goed te verstaan.

Een voorbeeld van een geluidsspoor, zoals dit getoond wordt door het programma 'audacity'.

De geluidssporen die je hier ziet, zijn weergaven van het freeware programma 'audacity'. Je kunt audacity downloaden vanaf audacity.sourceforge.net/

We kunnen deze woorden ook herkennen aan de vorm van het woord. Dat is zeker het geval wanneer je maar uit twee woorden kunt kiezen: papa en mama. Bedenk zelf eens hoe de m en de p er uit zouden zien op een geluidsspoor. Bij de ene letter wordt het geluid langzaam opgebouwd en herken je de letter, bij de andere letter is de klank er ineens. Deze laatste letter noemen we een plofklank.
Wat denk je? Is de m een plofklank of is de p een plofklank? Kijk hieronder eens naar het geluidsspoor van deze woorden. Zoals je ziet worden er vijf woorden gesproken, telkens is dat papa of mama. Kun je precies zeggen welke woorden er gesproken worden? Controleer je antwoord met behulp van de geluidsopname.

Het geluidbestand in beeld, de woorden 'papa' en 'mama' worden gesproken.

Download bestand(PDF)
Download hier het geluidbestand 'papa mama'

Nieuwe combinaties

Nu je weet hoe je de woorden papa en mama van elkaar kunt onderscheiden, is het niet zo moeilijk om dat ook met andere combinaties van de lettergrepen 'pa'en 'ma' te doen. In onderstaande afbeelding staan zes woorden. Elk woord bestaat uit twee lettergrepen, de pa of de ma. Hiermee kun je vier woorden maken: papa, pama, mapa en mama. Kun jij nagaan welke woorden er gezegd worden?

Het geluidbestand in beeld, verschillende combinaties van de twee lettergrepen 'pa' en 'ma' worden gesproken.

Controleer je antwoord met behulp van de geluidsopname.

Download bestand(PDF)
Download hier het geluidbestand 'mapa pama'

Interessante links