Btn mobile menu gray

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn tegenwoordig vaak in het nieuws. ‘Ze raken op’, zeggen ze daar. Of; ‘Ze zorgen voor vervuiling.’ Dat levert problemen op. Fossiele brandstoffen zijn stoffen zoals aardgas, olie of steenkool. Deze worden verbrand om energie op te wekken. Het levert dus zeker problemen op als de voorraden op zijn. Kan jij je voorstellen hoe je moet leven zonder elektriciteit en gas?

Eigenlijk zijn fossiele brandstoffen dode planten of plankton. Zoals je misschien al op school geleerd hebt nemen planten de stof CO2 op en slaan ze dit in zichzelf op. Normaal komt de CO2 weer in de atmosfeer als de plant dood gaat. Maar dit gebeurt niet altijd. Het kan gebeuren dat de planten (of het plankton) niet wegrotten, omdat ze onder een laag aarde liggen bijvoorbeeld. Als je genoeg materiaal op deze manier bij elkaar hebt en je wacht lang genoeg, miljoenen jaren, wordt het materiaal omgezet in gas, steenkool of olie. Dit komt door de enorme druk van de aarde die van alle kanten drukt.

Figuur 1 Zo ontstaan fossiele brandstoffen

We denken weer even terug naar school. Misschien heb je geleerd dat planten zonlicht opslaan als energie. Planten gebruiken deze energie om te groeien. Dieren eten planten om zelf te kunnen groeien en bewegen. Maar wat als de plantenresten blijven liggen? Wat gebeurd er dan met de energie?Deze energie blijft opgeslagen. Dat is handig voor ons als mens. We kunnen namelijk deze energierijke resten gebruiken.

Figuur 2 Nu een groen blaadje, straks steenkool of aardgas?

Manieren om fossiele brandstof te gebruiken

Er zijn twee belangrijke dingen die we met de fossiele brandstoffen kunnen doen. Gas en steenkool worden vaak verbrand. De energie die hierdoor vrij komt kunnen we gebruiken om elektriciteit op te wekken. Uiteindelijk zorgen fossiele brandstoffen er dus voor dat je dit op internet kan lezen!Met olie doen we het anders. Olie wordt vaak eerst bewerkt voordat we het gebruiken. De olie kan veranderd worden in benzine. Dit kunnen we ook weer verbranden in onze auto’s waardoor deze kunnen rijden. Olie kan ook veranderd worden in verschillende kunststoffen, zoals plastic.

Figuur 3 Steenkool

Nadelen van het gebruik van fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen lijken helemaal geweldig en dat zijn ze ook. Zonder deze stoffen zouden we nooit het leventje kunnen lijden zoals we dat nu doen. Er zijn echter ook nadelen. Ten eerste is er niet oneindig veel olie, steenkool of aardgas. De stoffen raken op. Er komt dus een punt dat we er geen gebruik meer van kunnen maken. Het is dus belangrijk dat we spaarzaam om moeten gaan met deze brandstoffen en dat we plastic en kunststoffen zoveel mogelijk moeten recyclen. Een ander nadeel is dat het milieu vervuilend werkt. Bij het verbranden van deze stoffen komt de CO2 die opgeslagen is weer in de atmosfeer. Dit kan er voor zorgen dat de aarde opwarmt wat voor allerlei problemen kan zorgen. Sommige stoffen die bij verbranding vrijkomen zijn daarnaast ook nog eens giftig. Wanneer dieren of planten hiermee in aanraking komen kunnen ze dood gaan.

Figuur 4 Olievlek op het strand

Om de nadelen zo veel mogelijk te beperken moeten we ervoor zorgen dat we verantwoordelijk omgaan met onze fossiele brandstoffen. Daarom worden er strengere regels toegepast op het gebied van milieu. Ook zijn talloze landen druk bezig andere manieren van energiewinning te vinden. Schone, duurzame energie. Hierdoor hoeven we niet bang te zijn als alle olie op raakt.