Btn mobile menu gray

Anatomie en werking van het oog

De werking van het oog heeft zowel raakvlakken met biologie als met natuurkunde. Met behulp van deze simulatie kun je nagaan hoe de verschillende delen van het oog genoemd worden en wat hun functie is.

Op deze site kun je nagaan wat je weet van de werking van de verschillende onderdelen van het oog.

Anatomie

Het oog (ons gezichtsvermogen) is een zeer belangrijk zintuig dat met afstand het grootste deel van onze hersencapaciteit gebruikt om de inkomende signalen te verwerken. Veel meer dan bijvoorbeeld je gehoor of je reukvermogen. Alle onderdelen van het oog werken nauw samen en reageren op elkaar. Kun jij de naam en functie van de verschillende delen van het oog in onderstaande afbeelding benoemen? Je ziet 12 kruisjes die elk een deel van het oog aangeven. Van hoeveel weet je de juiste naam? Klik eventueel op de balk voor een beetje hulp.  

het oog

 

Werking van het oog

Door de lens van het oog boller of platter te maken, wordt scherp gesteld op voorwerpen die dichtbij of juist ver weg staan. In het tweede gedeelte van de simulatie kun je dat goed bekijken. Een meer natuurkundige benadering hiervan vind je ook in enkele andere artikelen hier op Sciencespace. 

oog scherpstellen

In bovenstaande figuur zie je schematisch weergegeven hoe het oog scherpstelt op een berg die op grote afstand staat. Bekijk in de simulatie hoe je kunt scherpstellen op de bloem die dichtbij staat.