Btn mobile menu gray

Hoe dicht zitten de netvliescellen op elkaar in mijn gele vlek?

- Zet twee duidelijke stippen op papier op een onderlinge afstand van 2 mm
- Plak het papier op een muur en ga steeds verder van de muur staan
- Op een gegeven moment zie je de twee stippen als één stip
- Kun je verklaren hoe dat komt?
- Meet nu de afstand tussen jou en de muur
- En kun je nu berekenen hoe dicht de netvliescellen op elkaar zitten (dus hoeveel cellen er op 1 mm2 zitten)? Je mag uitgaan van een gemiddelde lengte van de oogas van 2 cm.