Btn mobile menu gray

Hoe kunnen we diepte zien?

Diepte zien betekent dat je kunt zien welke dingen dichtbij staan en welke verder weg. Dat kan alleen als je met twee ogen kijkt, want met één oog dicht lukt dat niet. Hoe dat kan lees je in dit artikel. Je kunt ook leren hoe je een 3D-tekening kunt maken waarin diepte is te zien.

Kijken met één oog

Bij het kijken naar een voorwerp wordt op het netvlies een beeld gevormd van dat voorwerp. Daarvoor is wel licht nodig. Meestal gaat het om licht dat weerkaatst wordt aan het voorwerp, maar het kan ook zijn dat het voorwerp zelf de lichtbron is. In beide gevallen straalt elk punt van het voorwerp licht uit in alle richtingen. In de figuur is dat voor een drietal punten van een voorwerp getekend.

De figuur laat ook zien hoe vanuit elk punt een deel van het weerkaatste of uitgestraalde licht op de pupil van je oog valt. Dit licht wordt door de lenswerking van je oog samengeknepen tot een lichtpuntje op het netvlies, het zogenoemde beeldpunt. Zie figuur hierboven. Zo komt elk punt van het voorwerp overeen met een beeldpunt. Al die beeldpunten bij elkaar vormen een haarscherpe afbeelding van het voorwerp op het netvlies.

Kijken met twee ogen

Wanneer je met twee ogen kijkt ziet het ene oog de omgeving vanuit een iets ander standpunt dan het andere oog. De beelden die gevormd worden op beide netvliezen zijn daardoor verschillend qua grootte en plaats. Je kunt dit zien in de figuur hieronder waarin het linker- en rechteroog gericht zijn op hetzelfde voorwerp. Hierdoor krijgen de hersenen van het linkeroog andere informatie dan van het rechteroog. De verwerking van de informatie van beide ogen gebeurt in de hersenen zodanig dat we als resultaat diepte zien.

Een 3D-tekening maken

Je zou dus zelf een 3D-tekening van een voorwerp kunnen maken door ervoor te zorgen dat bij het kijken naar die tekening het linker- en rechteroog dezelfde informatie krijgen als bij het kijken naar het echte voorwerp. Hoe je dat zou kunnen doen zie je in de proef Hoe maak ik een 3D-tekening en hoe moet ik ernaar kijken?