Btn mobile menu gray

Hoe maak ik een 3D-tekening en hoe moet ik ernaar kijken?

In een 3D-tekening zie je diepte zoals je dat ook ziet als je kijkt naar de dingen om je heen. Het zien van diepte is mogelijk doordat je kijkt met twee ogen in plaats van één. Dit wordt uitgelegd in Hoe kunnen we diepte zien?

Als je bijvoorbeeld kijkt naar een speld worden er beelden gevormd op beide netvliezen die net iets verschillend zijn qua grootte en plaats. Dit komt doordat elk oog vanuit een iets andere positie naar de speld kijkt. Zie de figuur hieronder.

Een 3D-tekening van de speld hoeft dus maar aan één voorwaarde te voldoen: zorg ervoor dat bij het kijken naar die tekening de beelden op beide netvliezen gelijk zijn aan de beelden die ontstaan bij het kijken naar de echte speld. Dat betekent dat je de speld twee keer op de juiste plek in de juiste vorm moet tekenen op je tekenblad: één tekening bedoeld voor het linkeroog en één tekening bedoeld voor het rechteroog. Maar hoe zorg je er nu voor dat bij het kijken naar je tekening het ene oog niet het plaatje ziet van het andere oog en omgekeerd?
In de volgende proef zie je een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen.

Het maken van de tekening

1. Bouw de volgende opstelling met de speld ongeveer halverwege je ogen en het tekenblad

2. Sluit je linkeroog en kijk met je rechteroog naar de speld.

3. Teken op het tekenblad de projectie van de speld zoals het rechteroog die ziet. (Hint: geef eerst de eindpunten van de projectie aan en teken vervolgens met een liniaal de speld.)

4. Doe hetzelfde voor het linkeroog met het rechteroog dicht.

5. Als je hieronder klikt zie je een foto van een bovenaanzicht van de opstelling inclusief de getekende projecties.

6. Haal het papierstrookje met speld weg en lees verder hoe je naar de tekening moet kijken om het 3D-effect te zien.

Het kijken naar de tekening

7. Kijk naar je tekening met je hoofd ongeveer op dezelfde plaats als toen je de projecties tekende.

8. Leg een stukje karton op het linker boek zodat, met het rechteroog dicht, het linkeroog alleen zijn eigen projectietekening ziet.

9. Doe hetzelfde met een stukje karton op het rechterboek zodat het rechteroog alleen zijn eigen projectietekening ziet.

10. Open vervolgens beide ogen en kijk naar het 3D-effect.

Suggestie:

Probeer van een wat ingewikkelder voorwerp zo’n tekening te maken. Bedenk zelf een manier om dat voorwerp ergens halverwege het tekenblad en je ogen te bevestigen. Kies de voorwerpen niet te groot, want met deze manier van 3D-kijken mogen de getekende projecties elkaar natuurlijk niet overlappen.

Als je hieronder klikt, zie je een paar foto’s waarin met wat plakband, satéprikkers en doorzichtig plastic is geïmproviseerd om de projecties te kunnen tekenen van een paar voorwerpen.