Btn mobile menu gray

Pratende planten

Planten kunnen niet praten. Of toch wel een beetje? Uit onderzoek blijkt dat sommige planten wel met elkaar, of met dieren, kunnen communiceren door middel van chemische stofjes.

Mogelijke onderzoeksvragen

  1. Op elke manier 'praten' planten met elkaar?
  2. Waarover 'praten' planten met elkaar?

Informatie buiten sciencespace