Btn mobile menu gray

Een werkstuk over kleuren zien

Het lijkt heel normaal, alle kleuren die we kunnen zien. Maar sommige mensen kunnen niet alle kleuren zien, die zijn kleurenblind. En bepaalde dieren kunnen juist weer meer kleuren zien dan wij.

Mogelijke onderzoeksvragen

Een vlinder kan ook ultraviolet licht zien. Foto: Marieke de Boer

  • Hoe komt het dat sommige mensen kleurenblind zijn?
  • Hoe zien dieren kleuren? Kunnen ze meer of juist minder zien dan wij?
  • En hebben dieren dezelfde ogen als wij?

Informatie op sciencespace

Informatie buiten sciencespace