Btn mobile menu gray

Parasitisme

Parasitisme is een veelvoorkomend verschijnsel in de natuur. Het ene organisme profiteert van het andere organisme. Toch weten maar weinig mensen er het fijne van. Een mooi onderwerp voor een werkstuk dus!

Mogelijke onderzoeksvragen

Een vlo. Bron: wikipedia

  • Bij welke soorten organismen komt parasitisme voor? Dieren, planten, schimmels en bacteriën?
  • Welke parasieten kan de mens hebben?
  • Kies een parasiet en zoek uit wat hij precies doet bij zijn gastheer.

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke onderzoeksvragen