Btn mobile menu gray

Over ons

Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl zijn een initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in Nederland. Het doel is om te laten zien dat de bètavakken (natuurkunde, scheikunde en biologie) en techniek leuke, spannende en interessante vakken voor iedereen zijn. Sciencespace.nl richt zich op leerlingen uit de onderbouw, voor alle exacte vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek, science en wiskunde).

Het initiatief is financieel mogelijk gemaakt door de natuurkundefaculteiten van de Nederlandse universiteiten, Stichting Physica, Stichting FOM, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), diverse hbo-instellingen en enkele bedrijven. De Stichting natuurkunde.nl heeft de verantwoordelijkheid voor de realisering van het initiatief. 

De redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beide websites ligt bij Martijn van Calmthout, hoofdredacteur. 

 

Contact:

Voorzitter bestuur Stichting natuurkunde.nl: prof.dr. Frank Linde (f.linde-AT-nikhef-DOT-nl)
Penningmeester Stichting natuurkunde.nl: drs. Arjen van Rijn (a.van.rijn-AT-nikhef-DOT-nl)
Hoofdredacteur natuurkunde.nl: Martijn van Calmthout (martijn.van.calmthout-AT-nikhef-DOT-nl)
Directie en algemene informatie: (info-AT-natuurkunde-DOT-nl)
 

Ontwikkeling en beheer van de site wordt verzorgd door de webredactie, bestaand uit:

Projectleider: Noortje de Graaf (directeur-AT-nnv-DOT-nl)
Webredactie: Marieke de Boer (m.deboer-AT-natuurkunde-DOT-nl),
Johan Bordewijk (j.bordewijk-AT-natuurkunde-DOT-nl) en
Antoinette Brugman (a.brugman-AT-natuurkunde-DOT-nl)