Btn mobile menu gray

Lassen

Metaal is prachtig materiaal om sterke apparaten en bouwwwerken mee te maken. Er zijn veel technieken om metaal te bewerken en lassen is er daar een van. In dit artikel lees je de achtergronden bij de verschillende lastechnieken, ondersteund door filmpjes.

Figuur 1 Een metaalsmid aan het werk

Het bewerken van metaal wordt al heel lang gedaan. Er werd begonnen met het smeden van ijzer. Hierbij wordt het metaal verwarmd tot een hele hoge temperatuur, waardoor het makkelijk is om het metaal verschillende vormen te geven of verschillende delen aan elkaar te maken.

Ook werd er veel gebruik gemaakt van klinken, vooral bij schepen. Dit betekent het aan elkaar maken van platen metaal door middel van een soort spijkers. Rond 1800 is het principe van lassen ontdekt en in de eeuwen erna steeds verder verbeterd. Deze methode was vele malen beter dan smeden en klinken. Het ging sneller, was sterker en goedkoper.

Lassen

Bij lassen worden de delen die aan elkaar moeten komen tot smelten gebracht. Daarna wordt er materiaal toegevoegd dat dezelfde samenstelling heeft als de delen die aan elkaar moeten komen. Dit toegevoegde materiaal vult de ruimte op die tussen de delen aanwezig is.

 

Met de vlamboog wordt een hele sterke vonk bedoeld. Deze vonk is zo warm dat de te lassen delen smelten en de elektrode ook. De elektrode wordt steeds kleiner. Het materiaal dat van de elektrode verdwijnt, vult het gat tussen de 2 delen netjes op.

Hieronder kun je zien hoe een lasnaad eruitziet. De helft is al gelast en de rest moet nog. Aan de verkleuring van het metaal kan je zien dat er veel warmte bij gebruikt is.

Figuur 2 Voorbeeld lasnaad

Voor lassen is dus veel elektriciteit nodig. Om een zogeheten vlamboog te krijgen tussen de te lassen delen en de elektrode is een hoge stroomsterkte nodig. Stroomsterkte wordt aangegeven in Ampère. Uit een gewoon stopcontact in huis kan maximaal 16 ampère gehaald worden. Voor lassen is ongeveer 35 tot 200 ampère nodig. Hiervoor gebruikt men een zogenaamde transformator. Deze zorgt ervoor dat de spanning verlaagd wordt en de stroomsterkte verhoogd. Dit bij hetzelfde vermogen. Op deze manier vliegen de elektrische beveiligingen thuis er dus niet uit.

Er zijn vele soorten van lassen. Elke werkt ongeveer zoals het principe hierboven. Het materiaal gaat smelten, er wordt materiaal toegevoegd en na afkoeling is er een vaste verbinding.