Btn mobile menu gray

Webquest: robotdieren - beoordeling

Hier vind je het beoordelingsmodel voor deze webquest. Vraag wel even aan je docent of hij dit model ook gebruikt!

Opdracht 1

Ter kennismaking met de opdracht - geen punten

Opdracht 2

 • De antwoorden op de vragen zijn geschreven of getypt en ingeleverd - 1 punt
 • Per vraag 1 punt (Totaal zijn er 6 vragen)
 • Totaal: maximaal 7 punten

Opdracht 3

Het publiek schrijft samen per presentatie één beoordeling op, die aan de docent wordt gegeven nadat de gehele webquest is afgemaakt. Iedereen doet een presentatie en krijgt dus een beoordeling.

Het publiek let op de onderdelen die bij de werkwijzer genoemd worden. Per onderdeel kan één punt geven.

 • Max. 8 punten - Uitstekend
 • 6 -7 punten - Zeer goed
 • 4 -5 punten - Voldoende
 • 1 -3 punten - Onvoldoende

Opdracht 4

Je docent beoordeelt de argumenten die voor- en tegenstanders gebruikt hebben. Maximaal 12 punten voor beide discussies samen.

Opdracht 5

Het model wordt ingeleverd bij de docent ter beoordeling nadat de gehele webquest is afgemaakt.

 • 1 en 2: Ter inleiding van de opdracht - geen punten
 • 3: Per onderdeel kan er 1 punt verdiend worden (Zie werkwijze)

Er zijn 8 onderdelen, maximaal 8 punten.

Opdracht 6

De poster wordt ingeleverd bij de docent ter beoordeling nadat de gehele webquest is afgemaakt.

De punten worden als volgt verdeeld:

 • Luchtweerstand; gebruikt materiaal: 1 punt
 • Stand van de vleugels: 2 punten
 • Wel of geen vlieghuid tussen nek en vleugels: 1 punt
 • Wel of geen vlieghuid tussen staart en vleugels: 1 punt
 • Staartlengte: 1 punt
 • Vlaggetje of zonder vlaggetje op de staart: 1 punt
 • Neklengte: 1 punt
 • Met kam op de kop of zonder kam: 1 punt
 • Kleurgebruik: 1 punt
 • Afbeeldingen en of tekeningen: 1 punt

Totaal: max. 11 punten
Eindtotaal: 46 punten
Cijfer webquest = (behaald aant. punten / max. aant. punten) * 9 +1

Deze webquest is ontwikkeld door Linda Duut van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.