Btn mobile menu gray

gravitatie versnelling

bart stelde deze vraag op 18 april 2013 om 14:41.

Quote

Ik lees dat de g bij de polen hoger is dan bij de evenaar.

Terwijl ik zou denken dat bij de evenaar de aarde een grotere diameter heeft dan bij de polen en er dus meer massa is bij de evenaar. Derhalve ook een grotere F(orce).

wie heeft een goede verklaring?

bart

Reacties:

Jan
19 april 2013 om 00:22
Quote

Je wordt aangetrokken door elk atoom waaruit de aarde bestaat. Dat hoeft niet per se recht onder je te zijn.

Twee krachten die je schuin naar beneden trekken, elk aan een andere kant, trekken samen ook recht naar beneden.

Bij die aantrekkingskracht geldt  dat als de afstand tot een atoom 3 x zo groot is, de aantrekkingskracht 9 keer zo klein zal zijn. Een omgekeerd kwadratisch verband zogezegd.

Omdat je op de evenaar wat verder van het middelpunt van de aarde (en daarmee het middelpunt van alle massa) af staat is de gemiddelde afstand tot elk atoom een tikje groter.

Een tikje meer massa recht onder je, maar gemiddeld een tikjekwadraat verder weg. 

De afstand \"wint\" en dus geeft een weegschaal op de evenaar een beetje minder aan dan op de pool, voor hetzelfde voorwerp.

Groet, Jan

 

bart
19 april 2013 om 12:15
Quote

Hallo Jan,

Op Wikipedia kom ik nog een extra verklaring tegen. Interessant is nu : Wat weegt het zwaarts.

Ik heb toch enige moeite om je antwoord goed te begrijpen. Op atomaire schaal heb je zeker gelijk.

Indien ik een volmaakte cirkel trek rondom de aarde dan ben ik bij de polen 21Km verder van het M-Punt dan bij de evenaar. Ik moet dus kennelijk nog even nadenken over de dichtheid versus afstand.
Hoe dichter bij het M-Punt de lager de zwaartekracht. Ik moet het nog even laten bezinken.

 

WIKIpedia

De rotatie van de aarde om haar as zorgt ervoor dat op voorwerpen op aarde naast de zwaartekracht ook een middelpuntvliedende kracht werkt, min of meer tegen de richting van de zwaartekracht in. Hoe verder van de aardas af, hoe groter deze middelpuntvliedende kracht. Op de evenaar is deze kracht het grootst, aan de polen is ze nul. De gemeten zwaartekracht is daarom op hogere breedtegraden groter dan op lagere.

Ten derde is devorm van de aardeniet zuiver rond maar - onder invloed van de rotatie - bij de polen heel lichtafgeplat. De aarde heeft de vorm van eensferoïde. Dat betekent dat men zich op de polen ongeveer 21 km dichter bij het centrum van de aarde bevindt dan op de evenaar, wat de zwaartekracht op de polen iets groter maakt.

 

Jan
19 april 2013 om 23:18
Quote

Hoe dichter bij het M-Punt de lager de zwaartekracht. Ik moet het nog even laten bezinken.

 Ne, hoe dichter bij eht middelpunt hoe groter de zwaartekracht

 

Verder is de vraag niet welke factor het zwaarst weegt om dit probleem te besluiten. Beide factoren (er zijn er twee) hebben namelijk hetzelfde resultaat:

Als de aarde een perfecte homogene bol zou zijn dan zou de zwaartekracht op de evenaar precies gelijk zijn aan die op de pool.

Maar omdat de aarde draait zou je door een centrifugaaleffect (NB: noem het geen centrifugaalKRACHT of mideelpuntvliedende kracht zoals op wikipedia) op de evenaar toch een iets lager gewicht hebben.

Als de aarde niet rond zou draaien en tóch haar huidige vorm zou hebben zou je door je grotere afstand tot het massamiddelpunt op de evenaar een iets lagere zwaartekracht ondervinden op de evenaar en dus daar een iets lager gewicht hebben.

Beide factoren werken dus sámen in de richting van een iets lager gewicht op de evenaar. Het zwaartekracht-afstandseffect is hierbij overigens groter dan dat centrifugaaleffect.

Groet, Jan

 

Bart
07 mei 2013 om 22:57
Quote

\"Ne, hoe dichter bij eht middelpunt hoe groter de zwaartekracht\"

Ik begrijp deze opmerking niet. In het M-Punt moet de zwaartekracht gelijk aan 0 zijn daar je van alle zijden even hard wordt aangetrokken en de resulterende kracht dus 0 moet zijn. Maar misschien moet ik je antwoord anders interpreteren?

 

bart

 

Jan
08 mei 2013 om 00:35
Quote

Bart Hoekstra, 7 mei 2013

 Maar misschien moet ik je antwoord anders interpreteren?

 

 

Dat is bedoeld als gemeten vanaf de buitenkant van de bijna-bol (moeilijk woord ellipsoïde) inderdaad, en zo begreep ik dat wat jij moest laten bezinken.

Groet, Jan

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent: