Btn mobile menu gray

gewicht tijdens een val

julia stelde deze vraag op 22 oktober 2013 om 20:53.

Quote

wij hebben een opdracht gekregen waarin het gewicht tijdens een val moet worden berekent.

de opdracht is alsvolgt: je hebt een parachutespringer die vanaf 2.0 km hoogte springt en hij weeg 75 kg.

nu heb ik de zwaartekracht al uitgerekent, dat is:735,75 alleen de vraag is hoeveel weeg de springer tijden de val? hoe reken je dat uit?

Reacties:

Jan
22 oktober 2013 om 21:44
Quote

Dag Julia,

Er is in het geval van een parachutespringer geen sprake van HET gewicht tijdens een val. 

In de eerste seconde is de luchtweerstand nog bijna verwaarloosbaar, is de versnelling van de parachutist gelijk aan de valversnelling (9,81 m/s²) en is de parachutist dus zogezegd gewichtloos (hij is in \"vrije val\").

Zodra de luchtweerstand (door de steeds maar toenemende snelheid) even groot is geworden als de zwaartekracht is de nettokracht 0, blijft de snelheid dus constant, is de versnelling t.o.v. het aardoppervlak dus 0 geworden en voelt de springer zijn volle gewicht van 736 N . (Vanaf het begin van de sprong tot dit moment neemt zijn gewicht dus steeds maar toe). Zolang hij verder blijft vallen in de steeds dichter wordende lucht zal hij steeds een héél klein beetje afremmen (versnelling t.o.v. het aardoppervlak negatief) en is zijn gewicht dus een tikje groter dan die 736 N.

Trekt hij dan zijn parachute open, dan wordt hij even héél snel afgeremd en zal zijn gewicht heel even oplopen tot misschien wel meer dan drie keer die 736 N. ( die 3x is een educated guess)

Daarna zeilt hij weer met constante snelheid naar beneden en is zijn gewicht dus weer die 736 N. 

Gewicht is hier dus een kwestie van de kracht waarmee je wordt afgeremd. En dát varieert dus nogal tijdens zo'n parachutesprong..... Je kunt het gewicht berekenen op een bepaald tijdstip tijdens zo'n val, maar dan heb je eerst heel wat meer gegevens nodig, bijvoorbeeld uit metingen. 

Groet, Jan

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent: