Btn mobile menu gray

Klimaat, wat is dat eigenlijk?

Deze hele categorie gaat over weer en klimaat. Om alle artikelen en uitleggen over weer en klimaat goed te begrijpen, is het allereerst eens belangrijk om een heel simpel lijkende vraag te beantwoorden: klimaat, wat is dat eigenlijk?

Het antwoord op die vraag is eigenlijk ook niet bepaald moeilijk. Het klimaat is, zo luidt de officiële definitie, het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Dat wil zeggen dat het klimaat in een bepaald gebied bepaald wordt door het weer dat in de afgelopen 30 jaar in dat gebied geweest is. Het klimaat is dus iets heel anders dan het weer, en dat is erg belangrijk om je te realiseren: het weer beschrijft hoe de atmosfeer er nu, op dit moment, aan toe is. Het klimaat beschrijft hoe het weer gemiddeld is, over een hele lange tijd genomen. Het weer kan van het ene op het andere uur omslaan ('s ochtends als je opstaat een lekker zonnetje, en zodra je naar school moet fietsen een plensbui.) maar het klimaat verandert niet zomaar. Hoewel de mensheid aardig op weg is om het klimaat te veranderen.

Vijf klimaten

Een heel andere wereldkaart, ingedeeld op klimaten. In dit artikel lees je hoe dat in elkaar zit.

Het klimaat is op de wereld wel van gebied tot gebied anders. De klimaten die op aarde voorkomen zijn verdeeld in vijf hoofdgroepen, die met de letters A t/m E worden aangegeven, en die zijn hieronder opgesomd:

A-klimaat (tropisch klimaat)

De belangrijkste kenmerken van een tropisch klimaat zijn de hoge temperatuur (de gemiddelde minimale temperatuur is 18 graden Celsius of hoger!) gedurende het hele jaar en de ontzettend grote luchtvochtigheid. In streken met een tropisch klimaat komen voornamelijk tropische regenwouden voor (voor zover die niet gekapt zijn door mensen). Dit klimaat vind je vooral rond de evenaar.

B-klimaat (droog klimaat)

Het B-klimaat wordt, zoals de naam al zegt, vooral gekarakteriseerd door de grote droogte. Een B-klimaat is een klimaat waarin zo weinig regen valt dat er geen bomen kunnen groeien en er nooit constant rivieren kunnen bestaan (dat is dus echt heel weinig!). Er zijn in principe twee B-klimaten: het woestijnklimaat, dat echt gortdroog is, en het steppeklimaat, waar net een klein beetje meer water valt. Dit klimaat vind je in grote gordels noordelijk en zuidelijk van de tropische gebieden.

C-klimaat (gematigd klimaat)

In een C-klimaat valt gemiddeld over het jaar gemeten redelijk veel neerslag (dat had je zelf natuurlijk ook wel gemerkt, want Nederland ligt in een gematigde zone) en zijn de temperaturen ook niet al te extreem. In tegenstelling tot bij een A- of B-klimaat is er opeens sprake van duidelijke verschillen tussen zomer en winter, maar niet extreem. Gebieden met C-klimaat vind je voornamelijk langs de kust.

D-klimaat (landklimaat)

Bij een landklimaat valt er net als bij een gematigd klimaat redelijk veel neerslag, maar er zijn veel grotere verschillen tussen de zomer en de winter: de winters zijn veel kouder en de zomers warmer dan bij een C-klimaat. Landklimaat komt veel voor in gebieden ver van de kust vandaan.

E-klimaat (poolklimaat)

Het poolklimaat is eigenlijk in een woord samen te vatten: koud. ERG koud. In een poolklimaat is de hoogste temperatuur in de warmste maand niet meer dan 10 graden, en in de winter kan het met gemak vijftig graden vriezen (hebben wij het in Nederland even lekker warm.). Er groeien eigenlijk geen planten, hoogstens hier en daar wat mos. Voor andere planten is het te koud. Het poolklimaat komt, zoals de naam al zegt, voor rond de noord- en zuidpool van de aarde. In sommige hoge gebergtes (zoals de Himalaya in Azië) heerst ook een E-klimaat.

De vijf klimaten verdeeld over de wereld

Op deze wereldkaart is aangegeven in welke gebieden wat voor klimaat heerst. De zwarte lijn stelt de evenaar voor. Zoals je ziet, komt het tropisch klimaat vooral voor rond de evenaar. Een droog klimaat heerst vooral in de "gordels" noordelijk en zuidelijk van die tropische zones, en nog verder bij de evenaar vandaan vind je gematigde klimaten en landklimaten. Rond de noord- en zuidpool heerst er een poolklimaat.