Btn mobile menu gray

Verbranding

Verbranding is een reactie tussen een brandstof en een 'oxidator' (meestal zuurstof) waarbij warmte vrijkomt. Het vrijkomen van warmte zorgt voor licht in de vorm van vlammen of gloeiend materiaal. Er zijn veel verschillende vormen van verbranding. Zo kan de brandstof een gas, vloeistof of vaste stof zijn. Er kan ook onderscheid gemaakt worden in de snelheid van de reactie; het smeulen van as en een explosie vallen beide onder de noemer 'verbranding'.

Een langzame vorm van verbranding: Smeulend as. Bron: wikipedia

Een heel snelle vorm van verbranding: Explosies. Bron: wikipedia

Voorbeeld: De kaars

Aan de hand van een kaars bekijken we wat er nou precies gebeurt als een brandstof verbrandt. Kaarsvet is meestal gemaakt van stearine of paraffine, stoffen die bestaan uit koolstof- en waterstofatomen. Dit vaste kaarsvet wordt eerst vloeibaar door de warmte, waarna het verdampt. Dit verdampte kaarsvet is de eigenlijke brandstof voor de verbranding.

Een brandende kaars. Bron: Wikipedia, Matthew Bowden

Verbranding is een chemische reactie, wat betekent dat beginstoffen kunnen veranderen in andere eindstoffen. Atomen, de bouwstenen van moleculen, maken een andere combinatie zodat er andere moleculen ontstaan. Zo gaan de koolstofatomen in het kaarsvet samen met de zuurstofatomen in de lucht, waardoor koolstofdioxide onstaat. De waterstofatomen in het kaarsvet combineren ook met zuurstofatomen, maar hier onstaat H2O oftewel water(damp)! In de scheikunde worden formules gebruikt om deze reacties weer te geven. Het verbranden van kaarsvet ziet er dan zo uit:

C25H52 + 38 O2 → 25 CO2 + 26 H2O

En dezelfde formule in woorden:

Kaarsvet + zuurstof → koolstofdioxide + water

Uit de formule kan men zien dat elk kaarsvetmolecuul samengaat met 38 zuurstofmoleculen en dat daarbij 25 koolstofdioxidemoleculen en 26 watermoleculen onstaan. In het proefje Gassen in de lucht kun je zelf zien dat er in deze reactie gas verdwijnt.